Nyheter

Trenden är bruten – konkurserna ökar igen

2021-07-12

Antalet konkurser i Sverige har minskat under en längre tid. Men nu tycks den positiva trenden bruten. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Sedan årsskiftet, och ännu längre tillbaka, har antalet konkurser i Sverige minskat markant. Men i juni tycks den positiva trenden bromsa in. – I Sverige ökade konkurserna under juni med 10 procent. Det är inte fråga om någon dramatisk försämring jämfört med föregående år, men ändå ett tecken på a...

Visa upp att ni är kreditvärdiga!

2021-07-12

Vi tycker det är viktigt att företag ska kunna visa upp att de har en hög kreditvärdighet. Därför finns Syna Sigill för webb och som diplom. Idag är det viktigare än någonsin att vara transparent mot kunder och samarbetspartners. Med Syna Sigill kan ni enkelt och tydligt visa omvärlden att ni är ett stabilt och välskött företag. Syna Sigill grundar sig på vår modell för kreditklassning – ett av marknadens mest avancerade verktyg för att bedöma ett företags k...

Nyföretagandet ökar stort

2021-07-12

Det startas nya företag i Sverige som aldrig förr. Bara under juni månad registrerades 4 598 nya aktiebolag i landet, en ökning med hela 19 procent jämfört med samma månad förra året. Från januari 2021 till och med juni har det totalt startats 31 809 nya aktiebolag. Under samma period förra året startades 28 427 aktiebolag. Det innebär en ökning med 12 procent under första halvåret 2021. I antal nystartade företag under första halvåret toppar Stockholms l...

Många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

2021-07-12

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I början av sommaren levde cirka 177 000 barn i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering. Det är en visserligen en minskning med 3 procent jämfört med samma tid förra året. Men samtidigt belyser det tydligt att många familjer är ekonomiskt ...

Förseningsavgift väntar om årsredovisning inte lämnas i tid

2021-07-12

Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisningen inte lämnas in i tid. Årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse måste enligt lag skickas in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats med anledning av coronapandemin. En konsekvens av för sent inlämnad årsredovisning är förseningsavgift som inte ändrats...

Konkurserna i Sverige minskar både på kort och lång sikt

2021-06-09

Konkurserna fortsätter att minska i Sverige. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser fortsätter att minska i Sverige. På riksnivå var minskningen 22 procent jämfört med maj för ett år sedan. I de tre ekonomiskt och sysselsättningsmässigt viktiga storstadsregionerna – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – var motsvarande siffror minus 10 procent i Stockholms län, minus 21 procent i Västra Götaland och minu...

Fler företag har svårt att betala sina räkningar

2021-06-09

Det tuffa ekonomiska läget för många företag, som en direkt följd av coronapandemin, visar sig också allt mer i statistiken för betalningsförelägganden. Att det är kämpigt för många företag bekräftas av att antalet ansökningar om betalningsföreläggande som lämnats över till Kronofogden ökat kraftigt under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Kronofogdens egen ärendestatistik handlar det i storleksordning om en ökning på närm...

Nästan tusen fler nya företag i maj

2021-06-09

Intresset för att starta företag är fortsatt högt. Under maj startades det 4 738 nya aktiebolag i Sverige jämfört med 3 743 i maj 2020. Det innebär en ökning med drygt 26 procent. En förklaring till den branta uppgången i år kan vara att coronapandemin grasserade i maj förra året. En annan förklaring är att fler ser möjligheten att starta eget efter att ha blivit permitterade eller uppsagda från sina arbeten. Flest nya företag startas i Stockholms län, Vä...

Snabba konsumtionslån ett växande problem

2021-06-09

I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundens alla skulder, måste företag som sysslar med kreditgivning också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa, menar bland annat Kronofogden. Konsumentkrediter är en viktig del i en fungerande ekonomi. Och konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att låna pengar. Sa...

Kraftig minskning av antalet konkurser i april

2021-05-12

Konkurserna har minskat kraftigt sedan årsskiftet och april månad är inget undantag. Ända sedan nyåret har antalet konkurser i Sverige minskat. Hittills i år med 23 procent och mycket tyder på en fortsatt positiv utveckling. – I april minskade konkurserna med hela 47 procent jämfört med samma månad för ett år sedan, då många företag gick i konkurs som en direkt konsekvens av att coronapandemin slog till med full kraft. Men även jämfört med april 2019 mins...

Många nya företag sedan årsskiftet

2021-05-12

Samtidigt som konkurserna minskar i antal ökar antalet nystartade företag kraftigt. Antalet nystartade aktiebolag har varit högt under en längre tid. År 2020 startades det fler nya företag trots coronapandemin än 2019 och inledningen på 2021 visar på en fortsatt god tillströmning av nya aktiebolag. – Under 2020 var ökningen 25 procent jämfört med 2019. Totalt startades 57 682 nya aktiebolag, fler än någonsin tidigare. Mycket tyder också på att den positiv...

Vill du ha Synas information direkt i ert system? Prova Synas API!

2021-05-12

Spara tid och pengar genom att integrera vår information i era egna system och tjänster. Få tillgång till adressuppgifter, betalningsanmärkningar, kreditklassningar med mera. Vår information är ständigt uppdaterad och levereras till oss direkt från Sveriges myndigheter. Exempel på användningsområden: EkonomisystemSäkerställ att uppgifterna alltid är korrekta och uppdaterade. CRM & SäljverktygGe marknads- och säljavdelningen mer och korrekt inform...

Branscherna som drabbats hårdast

2021-05-12

Många branscher har drabbats hårt, både direkt av covid-19 och av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Det är framför allt tre branscher som har påverkats mycket negativt. Inom hotell- och restaurangbranschen föll omsättningen med 30 procent mellan 2019 och 2020. Samtidigt minskade antalet anställda i branschen med 19 procent. Inom kultur, nöje och fritid gick omsättningen ned med 19 procent och antalet anställda backade med 16 pr...

Svårare för oseriösa företag i upphandlingar

2021-05-12

Upphandlingsmyndigheten har startat ett initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av information om företagen innan de fattar beslut i upphandlingar. I dag går stora belopp från det offentliga förlorade i upphandlingar när oseriösa företag som inte levererar enligt avtal får kontrakt. Steg 1 i initiativet är att under 2021 få mer och samlad ...

Hög tid kontrollera ditt pass!

2021-05-12

När allt fler blir vaccinerade mot covid-19 förväntas affärsresandet ta fart på nytt. Mer än en halv miljon pass som gått ut har inte förnyats under pandemin. Det förväntas därför bli många som samtidigt vill ansöka om pass när det blir möjligt att resa i större utsträckning igen. Även under normala omständigheter är det högsäsong för nya pass mellan april och augusti. I år förväntas handläggningstiderna öka ytterligare eftersom en halv miljon pass som gå...

Färre konkurser ger hopp om bättre tider

2021-04-13

Sedan nyåret har konkurserna i Sverige minskat tre månader i följd. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Trots det kämpar flera branscher i fortsatt tuff motvind. I Sverige gick 566 företag i konkurs i mars. Det är en minskning med 15 procent jämfört med hur det såg ut samma månad för ett år sedan. – Under första kvartalet, fram till månadsskiftet mars-april, har totalt 1 497 företag försatts i konkurs. En minskning med 13 procent, sä...

Allt fler nya företag startas

2021-04-13

Även om coronapandemin på många sätt och vis ligger som en våt filt över näringslivet startas det rekordmånga nya företag i Sverige. Sammanlagt startades det 22 116 nya företag i Sverige under det första kvartalet 2021. Det är en ökning med 4,2 procent jämfört med samma period förra året. Av de nystartade företagen var 17 595 aktiebolag, 3 853 enskilda firmor, 574 handelsbolag och 94 kommanditbolag. När det gäller aktiebolag var ökningen 5,4 procent jämfö...

3 av 10 har svårt att klara sina utgifter

2021-04-13

Hög arbetslöshet och fallande tillväxt har präglat svensk ekonomi under pandemin. Det märks nu allt tydligare i människors privatekonomi. Tre av tio vuxna svenskar har en eller flera gånger det senaste året inte kunnat betala alla sina räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden. Undersökningen bygger på en enkät som besvarades i maj 2020 och januari 2021. Ge...

Över 400 000 svenskar arbetslösa

2021-04-13

Under vecka 14 var 437 128 personer registrerade som arbetslösa i Sverige. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,4 procent. Under samma vecka tillkom 5 997 nya arbetssökande. Av de arbetslösa var 1 532 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 56 160 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,8 procent. Under samma vecka fick 10 080 personer nytt jobb, vilket innebär att arbetslösheten minskade marginellt. Nästan 750...

Konkursvågen tycks ha stannat upp

2021-03-08

Antalet konkurser i Sverige tycks ha stannat upp, visar ny statistik. Men om det är en långsiktig trend är dock svårt att veta eftersom det fortfarande finns många orosmoln på himlen. På riksnivå minskade konkurserna med 13 procent i februari i år jämfört med samma månad förra året. Sammantaget har 930 företag hittills i år gått i konkurs, varav 451 i februari. De konkursade företagen i februari hade en sammanlagd redovisad omsättning på närmare 1,7 miljarde...

Allt fler unga vill få hjälp med skuldsanering

2021-03-08

Allt fler ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, så kallad skuldsanering. Särskilt stor är ökningen bland unga vuxna – som ofta får avslag. Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Och det gör rekordmånga skuldsatta. Förra året ansökte 28 293 svenskar om skuldsanering. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2019 och den högsta siffran någonsin....

Utrikes födda företagare drabbas hårdare av pandemin

2021-03-08

Var tionde företagare med utrikes bakgrund har slagits ut av pandemin. Det visar en kartläggning som Svensk näringsliv gjort. För många utrikes födda är vägen till egen försörjning ofta att starta eget. Mellan 2014 och 2019 ökade antalet utrikes födda företagare i Sverige med över 20 procent. Några av de branscher där företagare med utländsk bakgrund är vanliga är restaurangbranschen och transportsektorn. När pandemin nu slår skoningslöst mot hela närings...

Organiserad brottslighet får det tuffare

2021-03-08

Svenska myndigheter samarbetar allt mer för att komma åt den organiserade brottsligheten. Ett resultat blev att Kronofogden kunde mäta ut 13 miljoner kronor i Stockholmsregionen. Sammantaget var det 13 myndigheter som gjorde gemensam sak mot den organiserade brottsligheten i Stockholmsregionen. Det sammanlagda utfallet för 2020 blev 65 miljoner kronor. Fokus har helt och hållet legat på att komma åt brottslingarnas pengar och flera av åtgärderna har rikta...

Konkurserna minskade i januari. Hur blir det framåt?

2021-02-11

I januari minskade konkurserna i Sverige med 10 procent. Trots det finns det anledning till oro för vad som komma ska. För krogbranschen och flera andra branscher väntar tuffa tider. – Mina farhågor är att vi kommer att få se ett kraftigt ökat antal konkurser de kommande månaderna i en bransch som i det närmaste fått näringsförbud. Det är mycket oroande, säger Harald Stjerna, partner på kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser i Sverige pendlade...

Prova Synas kundanalys!

2021-02-11

Lär er mer om det viktigaste ert företag har, era kunder. Synas kundanalys visar hur er kundstock ser ut. Hur många procent av våra kunder finns i restaurangbranschen? Hur många har högsta kreditklass? Tänk om 70% av dem vi fakturerar mest fått en låg kreditvärdighet, vad gör vi då? En kundanalys hjälper ledningen, ekonomi-, sälj- och marknadsavdelningen att ta bättre beslut. Att förstå sina nuvarande kunder är inte bara intressant, utan också viktigt fö...

Färre nya aktiebolag startades i januari

2021-02-11

I januari i år startades det färre nya aktiebolag i Sverige än under samma månad förra året. Totalt bilades 5 330 nya aktiebolag i år jämfört med 5 787 bolag i januari 2020. Alltså en minskning med 457 företag. – Skillnaden är inte så stor och det finns säkert olika förklaringar till att utfallet blivit lägre i år, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna. En förklaring är att aktiekapitalet sänktes från 50 000 till 25 000 kronor vid förra årsskiftet. ...

Rekordhöga skuldbelopp hos Kronofogden

2021-02-11

Aldrig tidigare har Kronofogden fått in så många krav på obetalda skulder. Men trots den pågående coronapandemin är ökningen jämfört med förra året ganska begränsad. Däremot växer det totala skuldbeloppet snabbt. Under 2020 fick Kronofogden in knappt 1,2 miljoner krav på obetalda skulder. Det motsvarar en ökning med 3,3 procent sedan förra året. Räknat i antal berörda personer är ökningen något lägre, 1,3 procent. Drygt 426 000 personer betalade inte sina sk...

Snart ska alla årsredovisningar lämnas digitalt

2021-02-11

Bolagsverket har lämnat in en begäran till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. Att lämna in bolagets årsredovisning digitalt har varit möjligt sedan 2018 och fler och fler har också sett fördelarna med detta. 2020 lämnades 17 procent av alla årsredovisningar in digitalt. Nu har Bolagsverket bett Justitieministeriet om att digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatoriskt. Bak...

Tufft avslut på 2020. Ny konkursvåg på väg?

2021-01-18

Antalet konkurser ökade markant i december. På riksnivå med så mycket som 30 procent jämfört med föregående år. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. 2020 har utan tvekan varit ett dystert år för stora delar av svenskt näringsliv. Coronaepidemin har drabbat många branscher hårt, med ansträngd ekonomi, permitteringar och uppsägning av personal samt ett ökat antal konkurser som en direkt konsekvens. Särskilt besvärlig var situationen i mar...

Nyhet på syna.se: Adresskontroll

2021-01-18

Nu kan du fördjupa din undersökning på ett företag eller en person genom att enkelt ta reda på vilka andra företag och personer som finns registrerade på samma adress. Du hittar den utökade adresskontrollen, när du sökt upp ett företag eller en person, i menyn till vänster. När du väljer “Adresskontroll” så får du en lista på: Vilka personer som är folkbokförda på adressen idagVilka personer som varit folkbokförda på adressen de senaste fem årenVilka för...

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se