Schwedisch Unternehmen

Seite 1 von 10 353

Unternehmen Organisationsnummer
Elsa Adlerstråhles Familjefond
102015-9248
Adlerstråhle-Von Postska Familjefonden Nr 10
102015-9255
Adlerstråhle-Von Postska Släktfonden
102015-9263
Stiftelsen Oscar Ahrens Familjefond
102015-9271
Stiftelsen Askers Släktfond
102015-9297
Stiftelsen Afzelii Släktfond
102015-9305
Ridd.H.Dir. Nr 41 Gm Och Ms De Bergs Donat.Fond
102015-9362
Ridd.H.Dir Nr 42 Gm Och Ms De Bergs Förstärk F
102015-9370
Stiftelsen Bergmanska Fonden (för Grenen Von Bahr)
102015-9412
Riddarh.Direkt Nr 43 De Bescheska Fonden
102015-9438
Beskowska Understödsfonden Av År 1930 Depå Nr 1
102015-9446
Von Beetzen Testamentsfond
102015-9453
Sascha Birkhahns Ålderdomsfond
102015-9503
Sascha Birkhahns Kulturfond
102015-9511
Sascha Birkhahns Släktfond
102015-9529
Anna Björkmans Stiftelse
102015-9537
Stiftelsen Carl O Nanna Bodmans Efterk.
102015-9586
Riddarh.Direkt Nr 29 Christer Bondes Stipendiefo
102015-9602
Greve Magnus Brahes Fond
102015-9636
Ae O G Dahlbergs Testamentsfond
102015-9693
Riddarh.Direkt Ulf Von Dardels Fond Nr 40
102015-9701
Emil O Anna Delins Stiftelse
102015-9719
Stiftelsen Charles O Amalia Dicksons Minne
102015-9727
Riddarh.Direkt Nr 56 Edelstamska Släktfonden
102015-9750
Ae O G, Gösta O Märta Ekeroths Stiftelse
102015-9776
Gösta Videgårds Familjestiftelse
102015-9784
Stift.W F Eneströms Understödsfond
102015-9818
Fröken Emilie Falkenbergs Fond Nr 60
102015-9859
Farfars Understödsfond
102015-9883
Fröken Mathilde Fleetwoods Fond Nr 63
102015-9925
Gunnar Frestadii Hjälpfond
102015-9990
Hugo Fröléns Släktfond
102016-0006
Stiftelsen Elsbeth Funchs Släktfond
102016-0014
De Geerska Fonden Nr 1, Fond Nr 44
102016-0071
De Geerska Fonden Nr 2, Fond Nr 45
102016-0089
De Geerska Fonden Nr 3, Fond Nr 46
102016-0097
De Geerska Fonden Nr 4, Fond Nr 47
102016-0105
De La Gardieska Fonden Nr 48
102016-0121
Frk Sigrid, Karin & M. Gyllenstiernas Don.F 78
102016-0162
Gyllenstiernska Fonden Nr 77
102016-0170
Adolf Och Elsa Hamiltons Fond
102016-0212
Fröken Charlotte Hamiltons Fond
102016-0220
Ridd.H 88 Heijkenskjöldska Testaments & Gåvofond
102016-0261
Bergsrådet Carl Vilh Detlof Heijkenskjölds Fond
102016-0279
Riddarhus 91 Överste S Heijkenskjölds Stip.Fond
102016-0287
Riddarhus 92 Överstinnan Heijkenskjölds Fond
102016-0295
Lisen Hejbels Släktfond
102016-0303
Högmarckska Fonden Nr 96
102016-0402
Inlags Fideikommisskapital
102016-0410
J A Janssons Stiftelse
102016-0436
Adolf Jahrs Stiftelse
102016-0444
Anna O Maria Lagercrantz Understöds - O Stip.F
102016-0550
Riddarh.Direkt Nr 109 Lagerheimska Fonden
102016-0568
Lefebure-Lillienbergska Fideikommisskapitalet
102016-0592
M E Lignells Fond Nr 1
102016-0626
M E Lignells Fond Nr 2
102016-0634
Riddarh.Direktionen Nr 114 Liljenstolpska Fonden
102016-0642
Elsa Lilliehööks Pensions- O Understödsfond
102016-0667
Riddarhus 292 Friherre J H E Lilliecreutz Fond
102016-0675
Stiftelsen Laura Lindahls Donationsfond
102016-0691
Lundinska Familjefonden
102016-0733
Birgit Och Gustaf Löhrs Familjestiftelse
102016-0741
Ridd.H.Dir Nr 128 E Och G Löwenhielms Fond
102016-0758
Molls Släktfond
102016-0865
Riddah.Direkt Nr 133 Greve J A Mörners Fond
102016-0915
Henriette Von Normans Stiftelse
102016-1038
Oscar Och Olga Nyléns Släktfond
102016-1079
Riddarh.Direkt Nr 138 Helmer Olivercronas Fond
102016-1095
Knut Ohlssons Fond
102016-1103
John Och Anna Pepas Släktfond
102016-1129
Nils Och Cecilia Pehrssons Fond
102016-1145
Riddarh.Direkt Nr 155 Fröken Ulla Pipers Fond
102016-1152
Ridd.H.Dir Nr 157 G Planting-Gyllenbågas Minnesf
102016-1160
Ridd.H.Dir Nr 158 Von Platenska Ättens Huvudm.F
102016-1178
Fru Helga Von Posts Familjefond
102016-1186
Prins Oscar Bernadottes Donationsfond
102016-1228
Måns Pripps Blivande Bröstarvingar
102016-1236
Riddarh.Direkt Nr 170 Queckfeldtska Pensionsfond
102016-1244
Ramsellska Fideikommisstiftelsen
102016-1251
Anna Von Rettigs Familjestiftelse
102016-1293
Riddarhus 294 Casimir O Alex Reuterskiölds Fond
102016-1319
Otto Rhodins Familjefond
102016-1343
Margit Ruikkas Släktfond
102016-1368
Ruuthska Fideikommissfonden
102016-1376
Thor Scheutz Släktfond
102016-1434
Ridd.H.D Nr 209 C O F Schwerines F Bakers Släktf
102016-1467
Riddarh.Direkt Nr 208 Von Schwerinska Fam.Fonden
102016-1475
Riddarhus 210 Von Schwerin-Rosencrantzka Fonden
102016-1483
Stiftelse Amy Cederströms Minnesfond
102016-1509
Riddarh 36 Överkammarherre Gustaf Celsings Fond
102016-1517
Viktor Och Sofie Sidners Donationsfond
102016-1533
Ester Och Bele Silverhielms Gåvofond Riddhdi 293
102016-1541
Anna Slettengrens Fond
102016-1582
Louis Stackelbergs Fond Riddarhus Dir 226
102016-1590
Hugo Stenbecks Familjestiftelse
102016-1608
Stenbock-Wasastiernas Familjestiftelse
102016-1616
R.H.Dir 520 Stiernstedtska Släktf Risbergafond
102016-1632
Marga Von Strussenfelts Donationsf Riddhdir 236
102016-1640
Nils Och Hilda Sundins Donationsfond A
102016-1665
Nils Och Hilda Sundins Donationsfond B
102016-1673

Seitennavigation