Schwedisch Unternehmen

Seite 4 von 8 857

Unternehmen Organisationsnummer
Anna Elisabeth Fuchs-Lundgrens Familjestiftelse
148000-7937
Högestads O Christinehofs Fideikommisstiftelse
148000-7945
L D Kemners Fond
148000-7952
Nils Lundgrens Familjestiftelse
148000-7978
Victor Lundgrens Familjestiftelse
148000-7986
August Schultz Familjefond
148000-7994
Övedsklosters Fideikommissinstitut
148000-8000
Elof Anderssons Stiftelse
149001-2117
Hugo Wennerholms Stiftelse
149001-2133
Stiftelsen Terr
149002-0540
Stiftelsen Gäddevik
149203-3103
Fam St Maja Och Eric Andreassons Bröstarvingar
149204-7053
Familjestiftelsen o-Bo 3/38 Årnäs
149600-7400
Familjeföreningen Bröd. Carlsson
149601-0248
Stiftelsen Familjen Thirslunds Ättehöj
155901-7254
Olof Ahlströms Fond
157209-1922
Ivan Anderssons Stiftelse
157209-1930
Stiftelsen Bergendala
157209-1963
Stellan Theodor Bergs Familjestiftelse
157209-1971
Connie Collianders Arvsfond
157209-2003
Nils E L E Collianders Reservfond
157209-2011
Sven Collianders Reservfond
157209-2029
Rådman Ernst Collianders Släktfond
157209-2037
Per Frödings Minne Stiftelsen
157209-2094
Stiftelsen Fröken Karin Karlings Stipendiefond
157209-2136
Liljencrantzka Understödsfonden
157209-2169
Löwenadlerska Släktfonden
157209-2177
C A Löwenadlers Testamentfond
157209-2185
Elsa Selanders Testamentdepå
157209-2276
H G Turitz Stiftelse 1
157209-2342
Iris Sandén-Zells Fond
157209-2409
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 1
157209-2417
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 2
157209-2425
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 3
157209-2433
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 4
157209-2441
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 5
157209-2458
Eckersteinska Fonden
157215-4357
Gåsevadsholms Fideikommisskapital Stiftelse
163001-6366
Koberg Fideikommisskapital
163001-6382
Stiftelsen Fiskeskär med uppgiven firma Stiftelsen Fiskeskär
166003-0253
Bergqvists Släktfond, Carl Johan
166603-4341
Apotekare Emil Wallers Släktfond
166604-4613
Amanda Karlssons Stiftelse
167201-6829
Syskonen Karlssons Stiftelse Högaberg
167201-6837
Canells Fond, Erika Och Fredrik
172002-7976
Carlssons Fond, Maria O Oskar
172002-7984
Familjen Elinders Stiftelse
173204-0058
Hertigens Av Värmland Stiftelse
173206-1302
Lövenskiöldska Fonden
175001-7012
Robert O Emelie Montgomery-Cederhielm Minnesfond
175001-7020
Stiftelsen Bottnalyckan
175002-4158
Friherrinnan Greta Hamiltons Familjestiftelse
175701-1927
Friherre Hugo Hamiltons Familjestiftelse
175701-1935
Stiftelsen Tisaretorp
175701-1943
Avanderska Släktfonden
176400-7231
C A Bergstrands Släktfond
178003-6529
Alexander Hamiltons Fam.Stift
178003-6560
Öjegårdsstiftelsen I Ornäs
182603-6582
Hovrättsrådet Oscar Montelius Stiftelse
183205-7580
Lisbet O Gunnar Ekbloms Familjestiftelse
183205-7721
Perjons Stiftelse Lars Einar
183205-9073
Stiftelsen Engwallska Familjegraven
185004-1433
Ernst O Hilda Engwalls Stiftelse
185004-1441
Sven Engvalls Stiftelse Nr 1
185004-1458
Sven Engwalls Stiftelse Nr 2
185004-1466
Vict Th Engwalls Stiftelse
185004-1474
Esther Runers Stiftelse
185004-1490
John Runers Stiftelse
185004-1508
Burchardts Familjestiftelse
187501-8259
Lägdens Familjestiftelse
192002-7230
Jon H Langelands Släktstiftelse
192002-7248
Stiftelsen Strandåker
194005-8967
Justitiekanslern
202100-0035
Fideikommissnämnden
202100-0043
Datainspektionen
202100-0050
Brottsförebyggande Rådet
202100-0068
Polismyndigheten
202100-0076
Åklagarmyndigheten
202100-0084
Kriminalvården
202100-0225
Försvarets Materielverk
202100-0340
Försvarets Radioanstalt
202100-0365
Statens Försvarshistoriska Museer
202100-0464
Socialstyrelsen
202100-0555
Sjöfartsverket
202100-0654
Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut
202100-0696
Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
202100-0704
Statens Geotekniska Institut
202100-0712
Luftfartsverket
202100-0795
Kammarkollegiet
202100-0829
Statistiska Centralbyrån
202100-0837
Konjunkturinstitutet
202100-0845
Statskontoret
202100-0852
Statens Tjänstepensionsverk
202100-0928
Tullverket
202100-0969
Statens Konstråd
202100-1033
Riksarkivet
202100-1074
Institutet för språk och folkminnen
202100-1082
Riksantikvarieämbetet
202100-1090
Nationalmuseum
202100-1108
Naturhistoriska Riksmuseet
202100-1124

Seitennavigation