Schwedisch Unternehmen

Seite 5 von 8 857

Unternehmen Organisationsnummer
Statens Maritima Och Transporthistoriska Museer
202100-1132
Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor
202100-1173
Konstfack
202100-1199
Kungliga Musikhögskolan
202100-1215
Statens Kulturråd
202100-1280
Kungliga Biblioteket
202100-1710
Centrala Studiestödsnämnden
202100-1819
Livsmedelsverket
202100-1850
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
202100-1868
Naturvårdsverket
202100-1975
Kommerskollegium
202100-2007
Marknadsdomstolen
202100-2015
Konsumentverket
202100-2064
Patent- Och Registreringsverket
202100-2072
Exportkreditnämnden
202100-2098
Arbetsförmedlingen
202100-2114
Arbetsdomstolen
202100-2122
Arbetsmiljöverket (av)
202100-2148
Migrationsverket
202100-2163
Länsstyrelsen I Stockholms Län
202100-2247
Länsstyrelsen I Uppsala Län
202100-2254
Länsstyrelsen I Södermanlands Län
202100-2262
Länsstyrelsen I Östergötlands Län
202100-2270
Länsstyrelsen I Jönköpings Län
202100-2288
Länsstyrelsen I Kronobergs Län
202100-2296
Länsstyrelsen I Kalmar Län
202100-2304
Länsstyrelsen I Gotlands Län
202100-2312
Länsstyrelsen I Blekinge Län
202100-2320
Länsstyrelsen I Skåne Län
202100-2346
Länsstyrelsen I Hallands Län
202100-2353
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
202100-2361
Länsstyrelsen I Värmlands Län
202100-2395
Länsstyrelsen I Örebro Län
202100-2403
Länsstyrelsen I Västmanlands Län
202100-2411
Länsstyrelsen I Dalarnas Län
202100-2429
Länsstyrelsen I Gävleborgs Län
202100-2437
Länsstyrelsen I Västernorrlands Län
202100-2445
Länsstyrelsen I Jämtlands Län
202100-2452
Länsstyrelsen I Västerbottens Län
202100-2460
Länsstyrelsen I Norrbottens Län
202100-2478
Sveriges Geologiska Undersökning
202100-2528
Rymdstyrelsen
202100-2585
Riksdagsförvaltningen
202100-2627
Riksgäldskontoret
202100-2635
Riksdagens Ombudsmän
202100-2650
Sveriges Riksbank
202100-2684
Nordiska Afrikainstitutet
202100-2726
Sveriges Domstolar
202100-2742
Sveriges Lantbruksuniversitet
202100-2817
Luleå Tekniska Universitet
202100-2841
Umeå Universitet
202100-2874
Högskolan I Gävle
202100-2890
Högskolan Dalarna
202100-2908
Mälardalens Högskola
202100-2916
Örebro Universitet
202100-2924
Uppsala Universitet
202100-2932
Kungliga Konsthögskolan
202100-2957
Karolinska Institutet
202100-2973
Kungliga Tekniska Högskolan
202100-3054
Stockholms Universitet
202100-3062
Linköpings Universitet
202100-3096
Karlstads Universitet
202100-3120
Högskolan I Borås
202100-3138
Högskolan I Skövde
202100-3146
Göteborgs Universitet
202100-3153
Högskolan I Kristianstad
202100-3195
Högskolan I Halmstad
202100-3203
Lunds Universitet
202100-3211
Konstnärsnämnden
202100-3252
Statens Haverikommission
202100-3260
Bokföringsnämnden
202100-3278
Presstödsnämnden
202100-3294
Spelinspektionen
202100-3310
Statens centrum för arkitektur och design
202100-3427
Brottsoffermyndigheten
202100-3435
Arbetsgivarverket
202100-3476
Hovstaterna
202100-3484
Institutet För Rymdfysik
202100-3567
Sveriges Författarfond
202100-3583
Myndigheten för tillgängliga medier
202100-3591
Allmänna Reklamationsnämnden
202100-3625
Statens Musikverk
202100-3666
Barnombudsmannen
202100-3690
Livrustkammaren Och Skoklosters Slott Med Stiftelsen Hallwylska Museet
202100-3732
Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd
202100-3765
Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll
202100-3815
Regeringskansliet
202100-3831
Kemikalieinspektionen
202100-3880
Patentbesvärsrätten
202100-3971
Boverket
202100-3989
Kustbevakningen
202100-3997
Blekinge Tekniska Högskola
202100-4011
Statens Va-Nämnd
202100-4029
Högskolan Väst
202100-4052
Polarforskningssekretariatet
202100-4060
Läkemedelsverket
202100-4078
Nämnden För Hemslöjdsfrågor
202100-4144
Statens Jordbruksverk
202100-4151
Myndigheten För Familjerätt Och Föräldraskapsstöd
202100-4169
Statens Skolverk
202100-4185

Seitennavigation