13:e månaden i rad som konkurserna ökar i Sverige

Antalet konkurser i augusti ökar jämfört med för ett år sedan och visar dessutom på en fortsatt långsiktigt negativ utveckling. Det visar ny statistik från Syna.

Det faktiska antalet konkurser brukar vara lågt under augusti jämfört med andra månader. Trots det visar augusti månads siffror på en fortsatt negativa utvecklingen sett över en längre tidshorisont.

– I augusti gick 516 företag i konkurs jämfört med 363 under 2022. Det är en ökning med 42 procent, konstaterar Karl Stjerna, VD på kreditupplysningsföretaget Syna. En enskild månad säger inte så mycket, men nu är det 13:e månaden i rad som antalet konkurser ökar jämfört med föregående år.

– Det visar tydligt att många företag har och har haft det besvärligt under lång tid och fortsatt kommer att vara ekonomiskt pressade. I exempelvis viktiga Stockholms län ökade konkurserna i augusti med 53 procent, vilket är en anmärkningsvärt hög siffra.

Parallellt med att konkursvågen fortsätter rulla fram över Sverige kommer allt fler indikationer på att hösten kan förväntas bli besvärlig inom många av näringslivets sektorer.

– Vissa branscher är redan hårt ansatta, exempelvis byggsektorn och restaurangbranschen, som en följd av det kärva ekonomiska läget i allmänhet och för många hushåll i synnerhet, fortsätter Karl Stjerna. När företagen nu förbereder sig för en begynnande lågkonjunktur, som allt fler talar om är på väg, pekar mycket på att även andra branscher går tuffare tider till mötes samtidigt som antalet uppsägningar inom näringslivet riskerar att öka.

– För företag som säljer olika konsulttjänster, allt från arkitekter och reklambyråer till teknik-, ekonomi- och managementkonsulter, kan det bli besvärligt när uppdragen minskar eller i värsta fall upphör helt och hållet i företagens jakt på kostnadsminskningar. Även bemanningsföretag kan få det besvärligt när deras kunder drar ner på personal som hyrs in.

Se listan med alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-augusti-2023

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se