Konkurserna ökade med 75 procent!

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt mycket högt, med en ökning på 75 procent jämfört med april förra året. Och kanske ännu mer oroande är att allt fler företag har svårare att betala sina löpande räkningar. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt mycket högt, med en ökning på 75 procent jämfört med april förra året. Men kanske ännu mer oroande är att allt fler företag har allt svårare att betala sina löpande räkningar. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Att det är tuffa tider för många företag råder det ingen tvekan om. Främst gäller det små och medelstora företag, där många bokstavligt talat kämpar för sin överlevnad.

– Under april ökade konkurserna på riksnivå med hela 75 procent jämfört med samma månad förra året. Jämför man sedan nyåret är utvecklingen lika dyster med en ökning på 63 procent. Hittills i år har 3 737 företag tvingats ge upp, konstaterar Karl Stjerna, VD för kreditupplysningsföretaget Syna.

Vissa branscher är mer utsatta än andra, exempelvis byggsektorn och företag med kopplingar till denna, där det mer eller mindre pågår ett blodbad. Tufft är det också för många företag inom detaljhandeln där vi sett flera större konkurser och för företag inom besöksnäringen, exempelvis restauranger.

– Till de många konkurserna ska också läggas att antalet betalningsförelägganden ökat markant under årets första kvartal. Jämfört med hur det såg ut för ett år sedan är det en ökning även här med hela 71 procent. Ett betalningsföreläggande, som beslutas av Kronofogden, innebär att företaget inte klarat av att betala sina räkningar i tid och att skulden därmed kan bli föremål för indrivning.

Karl Stjerna understryker att antalet betalningsförelägganden är en bra mätare på hur det verkligen står till i näringslivet, på samma sätt som statistik över redovisade konkurser.

– En delförklaring till att antalet betalningsförelägganden ökat så markant, kan vara att de anstånd med skatter och arbetsgivaravgifter som företagen fick i samband med Coronapandemin nu ska betalas tillbaka. Redan hårt pressade företag får det i och med det ännu tuffare. 

– Dessutom är det så att de anstånd som staten beviljat nu har prioritet och att andra fordringar därmed i många fall får vänta, när företagens likviditet är pressad, säger Karl Stjerna.

En konkurs är ett faktum och för den som har en fordran på det företaget finns inte mycket att göra än att hoppas på att konkursboet ska ha åtminstone några tillgångar som man kan få ta del av. Men genom att fortlöpande bevaka vilka företag som får betalningsförelägganden får man en tidig signal om att man bör vara försiktig med fortsatta gemensamma affärer. På så sätt minimeras risken för att råka ut för onödiga kundförluster.

– Ibland kan det finnas en rimlig förklaring till problemen, men ofta handlar det om att man har svåra ekonomiska bekymmer som förr eller senare riskerar att sluta i en konkurs, framhåller Karl Stjerna.

– Att man tidigare fått sina fakturor betalda är inte heller en garanti för att man i fortsättningen ska få det. Ett annat vanligt misstag många gör, framför allt i de fall man haft långa affärsförbindelser med varandra, är att man slarvar med att kontrollera motpartens betalningsförmåga. Därför är det klokt att regelbundet ta kreditupplysningar på sina affärsrelationer.

– Det kan hända saker snabbt som gör en säker affärspartner till en framtida huvudvärk, avslutar Karl Stjerna.

FOTNOT: Statistiken för betalningsförelägganden avser perioden 1 januari-31 mars.  En viss eftersläpning i siffermaterialet kan förekomma.

Se konkurserna nära dig och i hela Sverige:
https://kreditrapporten.se/konkurser-april-2024

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se